رد کردن لینک ها

مجازی سازی

انواع مجازی سازی

انواع مجازی سازی

مجازی سازی چیست؟ تقسیم منابع سخت اقزاری سیستم اعم از CPU، RAM، Hard، کارت شبکه به قسمت های کوچکتر و اختصاص آنها به سیستم عامل های دیگر به طوری که همه این سیستم عامل ها به صورت یکجا و همزمان به توانند از این منابع

نصب Hyper-V در vmware

نصب Hyper-V در vmware

سناریو: در vmware workstation یک ماشین مجازی (VM) داریم که ویندوز سرور روی آن نصب است و می خواهیم در این ماشین مجازی یا همان ویندوز سرور یک Hyper-V نصب کنیم. هنگامی که اقدام به این کار میکنیم با خطای زیر مواجه می شویم. علت