رد کردن لینک ها

نصب هایپروی در وی ام ویر

نصب Hyper-V در vmware

نصب Hyper-V در vmware

سناریو: در vmware workstation یک ماشین مجازی (VM) داریم که ویندوز سرور روی آن نصب است و می خواهیم در این ماشین مجازی یا همان ویندوز سرور یک Hyper-V نصب کنیم. هنگامی که اقدام به این کار میکنیم با خطای زیر مواجه می شویم. علت