رد کردن لینک ها

کامند های سیسکو

شرحی بر Editing Features در ترمینال سیسکو

شرحی بر Editing Features در ترمینال سیسکو

➖ مجموعه اي از تکنیک ها می باشند که کارکردن با CLI را راحت می نمایند و شامل استفاده از کیبورد می باشد: 🔹پرش به ابتداي خط : Ctrl+ A 🔹برگشت به عقب فقط ۱ کاراکتر : Ctrl+ B 🔹پرش به انتهاي خط : Ctrl+