رد کردن لینک ها

گوگل کروم

‌انتشار به‌روزرسانی مهم Google Chrome

‌انتشار به‌روزرسانی مهم Google Chrome

‫ ‌انتشار به‌روزرسانی مهم GOOGLE CHROME ( آسیب‌پذیری‌های چندگانه ای که امکان اجرای کد دلخواه را فراهم می‌کند) آسیب پذیری های چندگانه در کروم کشف شده است که شدیدترین آنها می‌تواند به مهاجم اجازه دهد کد دلخواه را اجرا کند.گوگل کروم یک مرورگر وب است که