رد کردن لینک ها

policykit

آسیب پذیری Policykit  با شناسه  CVE-2018-19788 در لینوکس

آسیب پذیری Policykit با شناسه CVE-2018-19788 در لینوکس

بر اساس آسیب پذیری که اخیرا کشف شده است ، در اکثر سیستم عامل های لینوکسی یک حساب کاربری low-privileged که ارزش UID آن بیش از ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷ باشد ، می تواند هر دستور سیستم    systemctl  را به صورت غیر مجاز اجرا کند . این آسیب